Política de Privacitata

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 03/2018 de 5 de desembre (LOPD-GDD),li informem que les dades personals que constin tant en aquesta comunicació com en documents adjunts i  el correu electrònic del interessat, seran tractats sota la responsabilitat de LA PLAÇA BAR. amb la  finalitat d’atendre la consulta que ens hagi sol·licitat, per la prestació de serveis que tenen contractat amb nosaltres i per poder atendre els compromisos que derivin de la relació que tenim amb vostè 

Les seves dades no seran comunicades a tercers excepte si hi ha una obligació legal, ni es realitzarà cap transferència internacional sense el seu consentiment previ i les seves dades seran conservades durant el termini legalment establert. La legitimació pel tractament de les seves dades ve donada, be pel seu propi consentiment, be per la execució d’un contracte de prestació de serveis, o per prestar-li el servei que hagi estat sol·licitat per part seva.

 

Li informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació de tractament, portabilitat  de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions automatitzades dirigint-se a LA PLAÇA BAR. amb  domicili  a Plaça Major,10 25280 SOLSONA (LLEIDA) o enviant  un correu electrònic a laplazabarsolsona@gmail.com indicant com assumpte  “Drets Llei de Protecció Dades" i adjuntant el seu DNI. 

Podrà dirigir-se a la Autoritat de Control competent  per presentar la reclamació que consideri oportuna si després de dirigir-se al responsable de tractament, els seus drets no han estat  atesos dintre del que disposa  la normativa.( www.aepd.es)

 

ADVERTENCIA DE CONFIDENCIALITAT: La informació adjunta és SECRET PROFESIONAL i CONFIDENCIAL, essent per l’ús exclusiu del destinatari a dalt esmentat. Si vostè llegeix aquest missatge i no es el destinatari assenyalat, el treballador o empleat responsable d’entregar el missatge al destinatari, li informem que està totalment prohibida qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació. Si vostè ha rebut aquesta comunicació per error, si us plau li demanem que ens ho notifiqui immediatament t i ens retorni el missatge original a la adreça postal o correu electrònic anteriorment esmentat.   

 

En compliment de la Llei y 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la  Informació i de Comerç Electrònic, li informem que pot revocar en qualsevol  moment el consentiment  per la recepció de correus electrònic enviant un correu  electrònic amb la seva sol·licitud a: laplazabarsolsona@gmail.com

Back to top